Cooperativa Suara

Suara és la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d'atenció a les persones. Dona resposta les necessitats d'atenció, suport, assistència i educació d'infants i joves, de famílies i totes les persones que per la seva situació requereixen aquest suport per tirar endevant.

 

A continuació facilitem el link de l'entitat:

http://www.suara.coop/