Comunitat de Sant Egidi

La Comunitat de Sant Egidi encapçala un moviment laic compromès amb l'evangelització i la caritat a persones en situació de risc. Actua tant en el tercer món com en el quart món.

 

A continuació facilitem el link de l'entitat:

http://www.santegidio.org/