Associació Prohabitatge

L'Associació Prohabitatge és una entitat sense ànim de lucre i independent amb la finalitat de prevenir i eradicar l'exclusió residencial i el sensellarisme de Catalunya des d'una presepectiva dels Drets Humans. L'entitat gestiona diferents programes públics d'habitatge i disposa programes residencials pròpis.

 

A continuació facilitem el link:

http://www.prohabitatge.org/