Arrels Fundació

Arrels Fundació és una fundació que es dedica a la busqueda d'una vida digne de les persones sense sostre. 

 

A continuació facilitem el link d'aquesta entitat:

http://www.arrelsfundacio.org